سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میخواستم بزرگ بشم...

درس بخونم مهندس بشم...

خاکمو آباد کنم ...

زن بگیرم...

مادر و پدرمو ببرم کربلا...

... دخترمو بزرگ کنم ببرمش پارک ,تو راه مدرسه باهم حرف بزنیم

خیلی کارا دوست داشتم انجام بدم

خب نشد...

باید میرفتم از مادرم, پدرم ,خاکم , ناموسم ,دخترم , دفاع کنم


تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 11:1 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()

پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عر?ان نم?کند بانو !

بلکه لباس عروس بر تنت م?کند ...

بفهم عشق اگر واقعا عشق بود

لذت بوسه بر پ?شان? خ?ل? ب?شتر از لب دادن بود ...

اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را که م?گ?رد حت? برا? لحظه ا? د?وانه اش م?کند

و از برق چشمانت مست م?شود

احت?اج به هم آغوش? و همخواب? ن?ست ...

اگر عشقت مردانگ? داشته باشد

از دور? ?کد?گر هم لذت م?بر?د

چون مطمئن هست? جا?ت در م?ان قلبش ثابت و دست نخورن?ست !! 

?زم ن?ست هر روز هفت قلم آرا?ش کن? که مبادا خوشکلتر از تو دلش را ببرد . 

خ?الت تخت است که تو با همان ق?افه و خود واقع?ت حاکم ذهن او هست? ...

ا?ن مطمئن بودن رابطه ?عن? 

بال?دن به خودت;

که یک مرد? در زندگ? دار? تا هم?شه تک?ه گاهت است

و ?ق?ن دار? که تنها انتخابش تو هست? و بــــــــــــــــــــــــــــــستاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 11:1 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()
09389923572224642525.jpg
کی دلش کباب میخواد . . . ؟

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:59 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()
29188236792133092792.jpg
متــــــــاسفم…

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را….

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:54 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()

e4a2c65bdadd.jpg

الناز شاکردوست 

به زیبایش از 1 تا 10 چند میدین ؟؟

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:53 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()
26896775479199151323.jpg
قیافه پسرا وقتی میخوان برن خواستگاری . . . 

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:51 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()

0e1cccd7a8d7b22219935cc7401b5792-425

هیس...!

دخترها فریاد نمی کشند

درد میکشند......

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:48 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()

45869755407940565823.jpg

جرات داری لایک نکن یه فیلیپینی خرجت میکنم 

خخخخخخخخخخخخخ

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:47 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()
91072c3164d7e6d9b38ad9dcc9db2c44-425

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:47 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()

90244595405703925442.jpg

دیگر نمیگویم


گشتم نبود نگرد نیست ... 


بگذارصادقانه بگویم گشتم ، اتفاقا بود ... 


فقط مال من نبود...!!!


بگذار دیگری بگردد ...


شاید مال او باشد

تاریخ : یادداشت ثابت - یکشنبه 92/10/9 | 10:46 صبح | نویسنده : mOhamMad | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.